Kies wat u wilt doen
Onze visie op Coaching
Wat ons fascineert is de zoektocht die mensen met zichzelf, hun leefomgeving en hun werk aangaan om te DURVEN uiten wat zij werkelijk dromen en denken en graag willen doen. En hen daarbij op verschillende manieren te helpen. Niet mainstream: Als je “echt” of “authentiek” wilt zijn en opereren moet je tegen de stroom DURVEN in te gaan, DURVEN buiten de geijkte kaders, systemen en aureolen te treden, DURVEN grenzen te verkennen… en verleggen. Duidelijk, direct en alert: Onverhuld DURVEN zeggen en incasseren waar het om gaat, eerlijk zijn naar jezelf, je omgeving en je collega’s. Niet afwachten en eerst de kat uit de boom kijken. Je te DURVEN laten gelden omwille van je eigen geloofwaardigheid en effectiviteit en die van anderen. Van onderop en van buiten naar binnen: Niet meteen gehoor geven aan wat van je wordt verlangd of aan je wordt opgelegd. DURVEN varen op je eigen kompas rekening houdend met wat van buiten op je afkomt. Jezelf overstijgen: Niets blijft wat is en niets is wat het lijkt. Elke zoektocht voor jezelf, je omgeving en opkomende generaties zit vol met dilemma’s. Die DURVEN te adresseren, te delen en te doordenken en die samen met anderen DURVEN te doorbreken geven richting, zin en lading aan je leven, plaatst dat in perspectief. Organiseert voor mensen die de MOED willen opbrengen meer zichzelf te zijn en niet (langer) afhankelijk te zijn van wat anderen van hen vinden, zonder daarvan te vervreemden, in een veilige en boeiende setting met uiteenlopende activiteiten. Vanuit de DURFPLAATS-gedachte van onderop (for and by the people) en van buiten naar binnen zouden we eens andere participatie- en zelfvoorzienende organisatievormen kunnen vinden.
.
De 21 e eeuw is een dynamische eeuw. Verandering en innovaties bepalen de dag, zetten de toon en drijven transities.