Kies wat u wilt doen
Masterclass coaching
De Durfplaats academie heeft een eigen formule en aanbod van masterclasses, bedoeld voor organisatiesupport en ontwikkeling van teams en de individuele mens daarin door koppeling van uitdagingen uit de eigen organisatie, nieuwe kennis en vaardigheden met gerichte coaching. Individuele en groepscoaching kan worden gecombineerd met masterclasses die door DDAcademie worden verzorgd. Hiermee wordt het werken aan de iegn persoonlijkheid gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen waar ieder voor staat, zoals bijvoorbeeld grote transities door klimaatverandering en onderdeel zijn van een circulaire economie. Een Masterclass coaching gesprek wordt gevoerd door een Durfplaats coach enige tijd na afronding van de Masterclass. Het accent zal liggen op verwerking in de praktijk van het geleerde en op de vragen, die er nog leven bij de deelnemer/coachee. Afgeronde Masterclasses van DeDurfplaats hebben, uitzonderingen daargelaten, na enige tijd altijd een theorie-praktijk afweging onder het motto “En nu de praktijk…”. Tijdsindicatie De deelnemer kan kiezen om het gesprek te voeren enige weken of maanden (maximaal 3) na afloop van de Masterclass. Het gesprek duurt 1 ½ uur en wordt voorbereid op basis van een questionnaire, die door de coach ruim van tevoren wordt opgestuurd. Prijs € 350,00 per gesprek
.
De 21 e eeuw is een dynamische eeuw. Verandering en innovaties bepalen de dag, zetten de toon en drijven transities.