Kies wat u wilt doen
Integraal coaching
Ons accent ligt bij een lid of leden van een organisatie, die door DeDurfplaats wordt begeleid bij een belangwekkend verandertraject. Deze zogenoemde integraal coaching wordt altijd aangeboden wanneer DeDurfplaats een verandertraject begeleid met grote maatschappelijke en/of politieke betekenis. Voor bepaalde medewerkers van onze opdrachtgever of voor een geheel team van onze opdrachtgever kan individuele coaching of flankerende coaching van grote toegevoegde waarde zijn voor het uiteindelijk behalen van de gestelde doelstellingen. Als integraal onderdeel van onze begeleiding van belangwekkende verandertrajecten geven wij aan de opdrachtgever een advies over integraal coaching. De duur van de coaching wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. De in te zetten coach(es) maken geen onderdeel uit van het betrokken veranderteam van De Durfplaats. Over de kosten van integraal coaching worden met de opdrachtgever afspraken gemaakt.
.
De 21 e eeuw is een dynamische eeuw. Verandering en innovaties bepalen de dag, zetten de toon en drijven transities.