Kies wat u wilt doen
Flankerende coaching
Ons accent ligt op nieuw te formeren of net gevormde teams, die geconfronteerd worden met een omvangrijk verandertraject met grote maatschappelijke en/of politieke consequenties. Samenstelling van het team, vormen van aansturing en alle facetten van het verandertraject worden als eerste onder de loep gelegd. Teamleden worden individueel geïnterviewd en het team als totaal wordt geïnterviewd. Op basis hiervan wordt een sterkte/zwakte analyse m.b.t. team en verandertraject opgesteld. Daarna wordt door DeDurfplaats een flankerend coaching traject aangeboden gedurende de eerste zes maanden van het functioneren van het team. Op dagdeel basis. Per dagdeel wordt alternerend een proces coach ingezet en een vak-inhoud expert, zodat zowel proces als de inhoudelijke kant van het verandertraject worden belicht. Na ieder dagdeel wordt aan het team een gespreksverslag aangeboden. Het traject wordt uitgevoerd op locatie van de opdrachtgever. De kosten bedragen euro 1.400,- per dagdeel, ex BTW.
.
De 21 e eeuw is een dynamische eeuw. Verandering en innovaties bepalen de dag, zetten de toon en drijven transities.