Kies wat u wilt doen
DDCoaching
Eén van de drie pijlers van de Durfplaats is coaching. Onder deze verzamelnaam vallen 5 producten. Kenmerkend voor alle coaching vormen is een omvangrijk, maatschappelijk gericht en/of politiek geladen verandertraject. De inbreng van DeDurfplaats kan indien gewenst of nodig ook gericht zijn op de inbreng van inhoudelijke expertise. 1. Individuele coaching Gericht op directeur, manager of hoger kader lid betrokken bij zijn haar/zijn betrokkenheid bij het verandertraject. 2. Flankerende coaching Het accent ligt op nieuw te formeren of net gevormde teams, die geconfronteerd worden met een omvangrijk verandertraject met grote maatschappelijke en/of politieke consequenties. 3. Scale up coaching Ons accent ligt bij de eigenaren van een jong bedrijf. Scale up coaching vindt plaats na de start up, us wanneer het onderneming plan is vastgesteld en de eerste omzetten zijn binnengehaald, 4. Integraal coaching De coaching ondersteunt de gehele organisatie of een strategische afdeling in verandering. 5. Masterclass coaching De Durfplaats academie kan per onderzoeksdomein masterclasses aanbieden.Classes kunnen vanuit één organisatie of samenwerkingsverband een langere doorlooptijd hebben. De toegevoegde waarde is dat de deelnemers als groep of individueel zowel tijdens als na afloop worden begeleid bij het operationaliseren van het onderwerp. Wij zien Flankerende coaching, Scale up coaching en Integraal coaching als middel en strategie, waarmee uitvoeringsplannen worden omgezet in operationele uitvoering. De leiding van DDCoaching wordt verzorgd door Marc Smeulers.
.
De 21 e eeuw is een dynamische eeuw. Verandering en innovaties bepalen de dag, zetten de toon en drijven transities.